Show simple item record

State aid for the relocation of companies to protect the environment

dc.creatorDomazet, Siniša
dc.creatorMunitlak-Ivanović, Olja
dc.date.accessioned2023-04-07T13:47:45Z
dc.date.available2023-04-07T13:47:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0354-3285
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/91
dc.description.abstractDržavna pomoć u pravu konkurencije Evropske unije je u osnovi nedopuštena. Uz ispunjenje određenih uslova, države članice mogu da dodele pomoć preduzećima. Jedna od takvih situacija je državna pomoć za premeštanje preduzeća na lokacije gde će njegova aktivnost manje da ugrožava životnu sredinu. Uslovi pod kojima je ova pomoć dopuštena sadržani su u Smernicama o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine. Problem predstavlja pravna priroda ovih Smernica, budući da one spadaju u takozvano 'meko pravo'. Evropska komisija prilikom ocene kompatibilnosti pomoći za premeštanje preduzeća sa unutrašnjim tržištem, primenjuje njene odredbe. Na taj način, Smernice su postale obavezujuće za države članice. Prilikom procene kompatibilnosti ovog vida pomoći koristi se 'balansirni test'. Smernice propisuju da će državna pomoć za premeštanje preduzeća biti kompatibilna sa unutrašnjim tržištem uz kumulativno ispunjenje dva uslova. Prvo, promena lokacije mora biti diktirana potrebom zaštite životne sredine, zasnovana na temeljima prevencije i naložena upravnom ili sudskom odlukom od strane nadležne javne vlasti, odnosno da predstavlja predmet dogovora između datog preduzeća i nadležne javne vlasti. Drugo, preduzeće se mora usaglasiti sa najstrožijim standardima zaštite životne sredine koji se primenjuju u novom regionu u kojem je locirano. U ovom radu biće razmotrena pravna priroda Smernica, kao i osnovna rešenja u vezi sa premeštanjem preduzeća u cilju zaštite životne sredine. .sr
dc.description.abstractState aid in EU competition law is basically prohibited. Subject to certain conditions, Member States may give aid to companies. One such situation is state aid for companies moving to locations where its activity is less threatening to the environment. Terms under which this aid is permitted are contained in the Guidelines on State aid for environmental protection. The problem is the legal nature of these Guidelines, as they belong to the so-called 'soft law'. The European Commission, when assessing the compatibility of aid for the relocation of businesses to the internal market, applies the provisions thereof. Thus, the Guidelines are binding for member states. In assessing the compatibility of this form of state aid, Commission using to 'ballancing test'. The guidelines stipulate that the state aid for relocation of companies will be compatible with the internal market, if two cumulative conditions are fulfilled. First, the change of location must be dictated by environmental protection or prevention grounds and must have been ordered by the administrative or judicial decision of a competent public authority or agreed between the undertaking and the competent public authority. Second, the company must comply with the strictest environmental standards applicable in the new region where it is located. This paper will be considered the legal nature of the Guidelines, as well as basic solutions with regard to relocation of companies in order to protect the environment. .en
dc.publisherNaučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEcologica
dc.subjectživotna sredinasr
dc.subjectpremeštanje preduzećasr
dc.subjectodrživi razvojsr
dc.subjectEvropska unijasr
dc.subjectdržavna pomoćsr
dc.subjectthe environmenten
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectState aiden
dc.subjectrelocation of companiesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.titleDržavna pomoć za premeštanje preduzeća u cilju zaštite životne sredinesr
dc.titleState aid for the relocation of companies to protect the environmenten
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage646
dc.citation.issue64
dc.citation.other18(64): 642-646
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage642
dc.citation.volume18
dc.identifier.rcubconv_223
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record