Show simple item record

Role of the privatization process in Republic of Serbia in function of endangering the citizens' security and the environment: Drastic examples

dc.creatorRadović, Vesela
dc.creatorDomazet, Siniša
dc.date.accessioned2023-04-07T13:45:16Z
dc.date.available2023-04-07T13:45:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1820-6859
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/70
dc.description.abstractProces privatizacije dugi niz godina u Republici Srbiji predstavlja temu o kojoj se svakodnevno diskutuje na najrazličitije načine. Uspeh ili potpuni neuspeh; da li je privatizacija mogla biti bolje realizovana; postoji li odgovornost za lošu realizaciju; koji su realni rezultati privatizacije; koje su posledice po društvo u celini u slučaju dospevanja preduzeća u 'pogrešne ruke' i mnogo toga drugog. Realnost je da će najbolji sudija (kao i uvek) biti vreme i ono što budućnost donosi pred nas kao pojedinca i društvo u celini. U analizi privatizacionog procesa, jedan segment kao da nedostaje i kao takav, ne identifikuje se njegova važnost za uspeh ili neuspeh procesa privatizacije u Republici Srbiji. Mnogobrojni 'bezbednosni analitičari', 'ljudi od struke', 'stručnjaci za bezbednost' ali i mnogi drugi koji se bave zaštitom životne sredine, kao da ostaju po strani u traženju odgovora na to intrigantno pitanje. Pitanje je jasno glasi: Da li je privatizacioni proces u Republici Srbiji imao, i još uvek ima, uticaj na ugrožavanje životne sredine? Koliko je u tom procesu bilo primera ugrožavanja celokupne društvene bezbednosti? Kako odrediti kvantitativno i kvalitativno stepen takvog ugrožavanja ako kao takvo postoji? Da li i na koji način se nakon identifikacije ovog problema može pristupiti njegovoj evaluaciji i kako pristupiti adekvatnom rešavanju u okolnostima u kojima se trenutno nalazimo? Ovaj rad se upravo bavi traženjem odgovora na neka od navedenih pitanja i njegova prvenstvena uloga je stavljanje ovog problema u žižu naučnog rada svih onih čije je to aktuelno polje delovanja.sr
dc.description.abstractThe process of privatization for many years in the Republic of Serbia is a subject that is discussed daily in different ways. The success or complete failure; could have the privatization been realized better; is there a responsibility for poor realization; what are the realistic results of privatization; what are the consequences for society as a whole in the case of Companies that have ended up in the wrong 'hands', and many other things. The reality is that the best judge (as always) will be the time and what the future brings to us as individuals and to society as a whole. In the analysis of the privatization process, one segment seems to be missing and as such, its importance for the success or failure of privatization in Serbia is not identified. Numerous 'security analysts', 'professionals', 'security experts' but also many others involved in the protection of the environment seem to remain aside in the search for answers to this intriguing question. The question is clear and it reads: Did the privatization process in Serbia have, and still has an impact on the environment? How many examples of endangerment of security of the whole society were in this process? How to determine quantitative and qualitative degree of such a threat if it exists as such? Whether and how, after identification of the problem can its evaluation be approached and how to approach an adequate solution in the current circumstances? This paper deals with the search for answers to some of these questions and its primary role is to put this problem into the focus of scientific work of all those whose actual field of activity this is.en
dc.publisherUniverzitet Edukons - Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourcePoslovna ekonomija
dc.subjectživotna sredinasr
dc.subjectugrožavanje bezbednostisr
dc.subjectprivatizacijasr
dc.subjectsecurity threatsen
dc.subjectprivatizationen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleUloga privatizacionog procesa u Republici Srbiji u funkciji ugrožavanja bezbednosti građana i životne sredine - drastični primerisr
dc.titleRole of the privatization process in Republic of Serbia in function of endangering the citizens' security and the environment: Drastic examplesen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage169
dc.citation.issue2
dc.citation.other4(2): 151-169
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage151
dc.citation.volume4
dc.identifier.rcubconv_450
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record