Show simple item record

Vojvodina as an ecological destination: Positioning and development perspectives

dc.creatorKovačević, Jelena
dc.creatorStanković, Jasmina
dc.creatorMuhi, Bela
dc.date.accessioned2023-04-07T13:44:38Z
dc.date.available2023-04-07T13:44:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1820-6859
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/65
dc.description.abstractEkoturizam, kao trend novijeg doba, se svakako identifikuje kao šansa za unapređenje turizma na mnogim destinacijama koje imaju potencijalne resurse za njegov razvoj. Veliki broj svetske populacije učestvuje u globalnim turističkim migracijama sa motivima koji se vezuju uglavnom za boravak u zdravoj životnoj sredini, unapređenje ekološke svesti, upoznavanje flore i faune zaštićenih predela, itd. Kako je utvrđeno Strategijom razvoja turizma Republike Srbije do 2015. godine, Srbija bi, kao potencijalna međunarodna turistička destinacija, trebalo da iskoristi sve raspoložive resurse i time stekne uslov za razvijanje pojedinačnih oblika turizma. Pomenuta strategija posebno ukazuje na podršku i razvoj tzv. selektivnih oblika turizma koji se odnose na: zdravstveni turizam, velnes turizam, Vojvodina, kao geografski turistički klaster, se ocenjuje kao klaster visokog potencijala, ukoliko se uzme u obzir njen geostrateški položaj i svi ostali prirodni resursi kojima raspolaže. Ovi resursi se ogledaju u 23 zaštićena prirodna dobra koja su već u manjoj ili većoj meri na ponudi ekoturizma Vojvodine. Uz neophodnu valorizaciju postojećih potencijala i resursa i pravilan marketing-menadžment pristup, ekoturizam u Vojvodini može da bude sredstvo veoma povoljnog pozicioniranja na međunarodnom turističkom tržištu.sr
dc.description.abstractEcotourism as a trend of modern time is definitely identified as a chance for the improvement of tourism in many destinations that have potential resources for its development. Vast number of world population participates in global touristic migrations with the motives that are usually linked to spending time in healthy natural environment, getting to know flora and fauna etc. According to the Strategy of the tourism development in the Republic of Serbia until the year 20 5, Serbia as the potential international touristic destination, should use all of its available resources and create conditions for development of individual means of tourism. Previously mentioned strategy especially implies to support and development of so called selective forms of tourism which refer to: health care tourism, wellness tourism, ecotourism, rural tourism etc. Vojvodina, as a geographical touristic cluster is rated as high potential cluster, taking in consideration its geostrategic position and all the natural resources. These resources consist of 23 protected natural goods, which are already more or less on the eco touristic offer. With the necessary valorization of current potentials and resources and appropriate marketing-management access, ecotourism in Vojvodina can easily position itself firmly on the international touristic market. .en
dc.publisherUniverzitet Edukons - Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourcePoslovna ekonomija
dc.subjectVojvodinasr
dc.subjectturističko pozicioniranjesr
dc.subjectodrživi razvojsr
dc.subjectekoturizamsr
dc.subjectVojvodinaen
dc.subjecttourist positioningen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectecotourismen
dc.titleVojvodina kao ekoturistička destinacija - pozicioniranje i perspektive razvojasr
dc.titleVojvodina as an ecological destination: Positioning and development perspectivesen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage107
dc.citation.issue1
dc.citation.other4(1): 97-107
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage97
dc.citation.volume4
dc.identifier.rcubconv_435
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record