Show simple item record

Modeling and optimization of municipal solid waste management by using material flow analysis and life cycle assessment

dc.contributor.advisorStevanović Čarapina, Hristina
dc.contributor.otherPucarević, Mira
dc.contributor.otherŽugić Drakulić, Nataša
dc.contributor.otherProkić, Dunja
dc.contributor.otherIlić, Predrag
dc.creatorNešković Markić, Dragana
dc.date.accessioned2017-01-20T12:13:52Z
dc.date.accessioned2024-01-19T10:25:33Z
dc.date.available2017-01-20T12:13:52Z
dc.date.available2020-07-04T14:22:52Z
dc.date.available2024-01-19T10:25:33Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7415
dc.identifier.urihttp://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/593
dc.description.abstractOsnovni ciljevi upravljanja otpadom su oĉuvanje ţivotne sredine, zdravlja ljudi i prirodnih resursa. U okviru disertacije, korišćenjem analize materijalnih tokova, analize tokova supstanci i ocjenom ţivotnog ciklusa, analiziran je uticaj na ţivotnu sredinu i zdravlje ljudi modelovanih scenarija upravljanja komunalnim otpadom u banjaluĉkoj regiji. Modelovani scenariji upravljanja komunalnim otpadom su razvijeni u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i Republike Srpske kao i strateškim dokumentima koji tretiraju oblast upravljanja komunalnim otpadom. Kombinacija analize materijalnih tokova odnosno analiza tokova supstanci sa ocjenom ţivotnog ciklusa se moţe koristiti kao efikasan alat za donošenje odluka za razvoj i unapreĊenje upravljanja otpadom. Na osnovu dobijenih rezultata neophodno sprovesti poboljšanja u upravljanju otpadom u banjaluĉkoj regiji kao što je: sanacija postojeće deponije, uvoĊenje razdvajanje otpada na mjestu nastanka, reciklaţa izdvojenih korisnih komponenti otpada, prerada organskog otpada u kompost, te iskorišćavanje otpada za dobijenje energije.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет заштите животне срединеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectUpravljanje otpadomsr
dc.subjectocjena ţivotnog ciklusasr
dc.subjectanaliza tokova materijalasr
dc.subjectanaliza tokova supstancisr
dc.subjectuticaj na ţivotnu sredinusr
dc.subjectuticaj na ljudsko zdravljesr
dc.subject.classificationNauka o zaštiti životne sredinesr
dc.titleModelovanje i optimizacija upravljanja komunalnim otpadom primjenom analize tokova materijala i ocjenom ţivotnog ciklusasr
dc.title.alternativeModeling and optimization of municipal solid waste management by using material flow analysis and life cycle assessmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/1209/bitstream_62035.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/1210/bitstream_62036.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7415


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record