Show simple item record

School and learning from the perspective of elementary school students

dc.creatorRajović, Ranko D.
dc.creatorBudić, Spomenka
dc.creatorRadulović, Branka N.
dc.date.accessioned2023-04-07T14:23:39Z
dc.date.available2023-04-07T14:23:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2217-902X
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/400
dc.description.abstractRad se bavi ispitivanjem mišljenja učenika sedmog i osmog razreda o školi, učenju i o njihovom odnosu prema izradi domaćih zadataka. U istraživanju je učestvovalo 286 učenika sedmog i osmog razreda iz četiri osnovne škole na području Srbije. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja, a obrađeni primenom SPSS softverskog paketa. Od instrumenata je korišćen upitnik, a deskriptivno-analitičkom metodom izvršena je interpretacija rezultata. Rezultati istraživanja pokazuju da učenici sa odličnim uspehom pokazuju visok stepen odgovornosti kada je reč o redovnom učenju, za razliku od učenika sa dobrim i dovoljnim uspehom. Takođe, odlični učenici u većoj meri percipiraju učenje kao pozitivnu delatnost u odnosu na učenike sa slabijim školskim uspehom. Između varijabli redovno učenje i redovna izrada domaćih zadataka zabeležen je pozitivan stepen korelacije srednje jačine. Nije zanemarljiv procenat ispitivanih učenika koji su naveli da ne rade redovno domaće zadatke, zbog nedostatka motivacije, preopterećenosti i nedovoljno jasnih očekivanja. Školu opisuju kao dobro opremljenu, sigurnu i podsticajnu sredinu sa strogim nastavnicima. Ovo istraživanje doprinosi razumevanju uloge škole iz perspektive samih učenika prema kojima su usmereni celokupni ciljevi školskog učenja.sr
dc.description.abstractThe paper deals with examining the opinions of the seventh and eighth-grade students on school, learning and of their rapport towards doing homework. The research included 286 students of seventh and eighth grade in four elementary schools in Serbia. The data were collected via survey method and processed using the SPSS software package. The questionnaire was the instrument used in the research, and descriptive-analytical method was used for data interpretation. The research results demonstrate that students with excellent academic performance show a high level of responsibility concerning regular studying, whilst students with good and satisfactory academic performance do not. Likewise, the students with excellent academic performance to a greater extent perceive studying as a positive activity, in comparison to the students with poorer academic performance. A positive correlation of medium intensity was recorded between the variables of regular studying and doing homework regularly. However, the percentage of students who stated they did not do their homework regularly due to the lack of motivation, homework overload or insufficiently clear expectations is not negligible. They describe school as a well-equipped, safe and stimulating environment with strict teachers. This research contributes to the understanding of the role of school from the perspective of the students atswhom the goals of school studying are directed.en
dc.publisherVisoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceSinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
dc.subjectučenjesr
dc.subjectučeniksr
dc.subjectškolasr
dc.subjectosnovna školasr
dc.subjectstudyingen
dc.subjectstudenten
dc.subjectschoolen
dc.subjectprimary schoolen
dc.titleŠkola i učenje iz perspektive učenika osnovne školesr
dc.titleSchool and learning from the perspective of elementary school studentsen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage39
dc.citation.issue17
dc.citation.other(17): 19-39
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage19
dc.identifier.doi10.5937/sinteze9-24039
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/207/397.pdf
dc.identifier.rcubconv_663
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record