Show simple item record

Factors of cultural tourism: A case study: Bar, Montenegro

dc.creatorMilošević, Srđan
dc.date.accessioned2023-04-07T14:04:59Z
dc.date.available2023-04-07T14:04:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1820-6859
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/237
dc.description.abstractKulturni turizam u mnogim zemljama prepoznat je kao šansa za ekonomski i ukupni društveni razvoj. Prema izveštaju Evropske komisije iz 2013., 22% turista koji su putovali u 2012. godini u Evropi, naveli su da je kultura predstavljala glavni razlog njihovog putovanja. S obzirom na ovu činjenicu, ne čudi što kulturni turizam predstavlja predmet brojnih istraživanja u svetu. Kultura u turizmu se sve više shvata kao osnovna vrednost na koju se on oslanja, bez koje ne može da se razvija i od koje zavisi, bez obzira da li je ona prateći ili noseći sadržaj turističke ponude. Mnoge manje razvijene države, počinju da razvijaju politiku kulturnog turizma, shvatajući kulturni turizam kao svoju šansu. Područje Bara predstavlja bogatu riznicu spomenika kulture, na dodiru balkanskog zaleđa i jadranske obale, nastalih u različitim istorijskim epohama, od praistorije, preko antike, srednjeg veka, pa sve do našeg vremena. Među njima se nalaze pravoslavni i katolički manastiri i samostani, crkve, spomenici islamske kulture, utvrđenja i drugo. Njihova zaštita, proučavanje, prezentacija i popularizacija treba da postane obaveza, kako bi se ovo bogato kulturno nasleđe uključilo u turističku ponudu, ali i sačuvalo za buduće generacije. Obrada ove teme će obuhvatiti kabinetsku metodu - prikupljanje činjenica iz literature i njihovu analizu, kao i ličnu analizu postojećih podataka sa davanjem potencijalnih smernica za pravce organizacije i razvoja. U radu će biti korišćen i metod turističke valorizacije po modelu Hilari D. Kros, koja će dati kompleksnu ocenu odabranog kulturnog dobra od značaja za razvoj turizma u Baru.sr
dc.description.abstractCultural tourism has been recognized as an opportunity for economic and general social development in many countries. According to the European Commission report (2013), 22% of tourists who traveled in 2012 in Europe cited culture as the main reason for their journeys. Given this fact, it is not surprising that cultural tourism is the subject of numerous studies worldwide. No matter whether culture acts as a support or as a core of tourist offer, there has been an increasing trend of seeing culture as a fundamental value in tourism without which tourism cannot be developed and on which it depends. Many less developed countries are beginning to develop a policy of cultural tourism, realizing that cultural tourism is their chance. The area of Bar municipality is a treasury of monuments which were built in various periods of time, starting from prehistory and ancient times until the present day. Among them there are Orthodox and Catholic monasteries and convents, churches, monuments of Islamic culture, forts and many more. Their protection, research, presentation and popularization should become obligatory in order to include this rich cultural heritage into the tourist offer, and preserve it for future generations. Processing of these topics will be conducted by means of the cabinet method - collecting and analyzing facts from literature; as well as by personal analysis of existing data, alongside with giving policy directions for potential organization and development. The paper will use the method of tourist valorization by Hillary Du Cross, which will give a complex evaluation of selected cultural property of importance for the development of tourism in Bar.en
dc.publisherUniverzitet Edukons - Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourcePoslovna ekonomija
dc.subjectturistička valorizacijasr
dc.subjectOpština Barsr
dc.subjectlokalni razvojsr
dc.subjectKulturni turizamsr
dc.subjectkulturna dobrasr
dc.titleČinioci razvoja kulturnog turizma - studija slučaja Bar, Crna Gorasr
dc.titleFactors of cultural tourism: A case study: Bar, Montenegroen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage280
dc.citation.issue1
dc.citation.other8(1): 259-280
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage259
dc.citation.volume8
dc.identifier.doi10.5937/PosEko1401259M
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/60/234.pdf
dc.identifier.rcubconv_550
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record