Show simple item record

Impact of global economic crisis on global tourist traffic with special emphasis on tourism in the Republic of Serbia

dc.creatorRakić, Slobodan
dc.creatorMuhi, Bela
dc.creatorTomka, Dragica
dc.date.accessioned2023-04-07T14:02:58Z
dc.date.available2023-04-07T14:02:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1820-6859
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/219
dc.description.abstractPoslednjih nekoliko decenija je bez sumnje period krupnih i brzih promena u međunarodnom okruženju. Među njima je posebno izražen povećani značaj uslužnog sektora i u okviru njega turizma, koji sve više predstavlja kulturnu i civilizacijsku potrebu savremenog čoveka. S obzirom na ekonomske i šire društvene uticaje, turizam je danas prerastao u 'industriju bez granica' ili složen multidimenzionalan sistem. Uticaji se ogledaju u broju učesnika u domaćem i međunarodnom turističkom prometu, u razvoju turističke ponude i širenje na sve delove sveta. Turizam, koga karakteriše velika elastičnost tražnje ipak trpi uticaje globalne ekološke, društvene, ali i ekonomske krize. Polazna pretpostavka ovog istraživanja je bila da su uticaji svetske ekonomske krize bili manje vidljivi u turizmu nego u nekim drugim oblastima i to kako globalno tako i u prostoru Srbije. U tom smislu je za cilj istraživanja postavljeno da se, na bazi analize zvaničnih podataka koji ilustruju uticaje krize na promet turista, utvrdi jačina i prostori tih uticaja. Podaci zvanične statistike WTO-a ukazuju da su ti uticaji manji nego što se očekivalo. Prvi talas ekonomske krize doveo je do značajnog pada u broju turista, ali je turizam pokazao izuzetnu otpornost na krizu i elastičnost tokom trajanja drugog talasa ekonomske i finansijske krize.sr
dc.description.abstractRecent decades are undoubtedly the period of large and rapid changes in the international environment. Among these changes the most obvious one was the increase in the importance of the service sector and particularly tourism, which is more and more cultural and civilizational necessity of modern man. Given the wider economic and social connotations of tourism, it has now become the 'industry without borders' or a complex multidimensional system. Its influences can most clearly be seen in the number of participants in the domestic and international tourist traffic, in the development of tourist offer and its expansion all over the world. Tourism, which is characterized by high elasticity of demand, has been influenced by global ecological, social and economic crisis. The starting assumption of this study was that the effects of the global economic crisis were less visible in tourism than in any other area, both globally and in Serbia. In this sense, the objective of this study is to illustrate the effects of the crisis on the traffic of tourists, to find the strengths and places of these effects, based on the analysis of official data. Official statistics of the WTO suggest that these effects are lower than expected. The first wave of economic crisis has led to a significant drop in the number of tourists, but tourism has shown extraordinary resilience and elasticity during the second wave of economic and financial crisis.en
dc.publisherUniverzitet Edukons - Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourcePoslovna ekonomija
dc.subjectturizamsr
dc.subjectSrbija...sr
dc.subjectfinansijesr
dc.subjectekonomska krizasr
dc.subjecttourismen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectfinanceen
dc.subjecteconomic crisisen
dc.titleUticaj svetske ekonomske krize na globalni turistički promet sa posebnim osvrtom na Republiku Srbijusr
dc.titleImpact of global economic crisis on global tourist traffic with special emphasis on tourism in the Republic of Serbiaen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage306
dc.citation.issue1
dc.citation.other8(1): 281-306
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage281
dc.citation.volume8
dc.identifier.doi10.5937/PosEko1401281R
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/44/216.pdf
dc.identifier.rcubconv_551
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record