Now showing items 191-210 of 910

   Titles
   Effects of Trichoderma harzianum on Photosynthetic Characteristics and Fruit Quality of Tomato Plants [1]
   Efficiency analysis of public sector of Republic of Serbia in comparison with European Union countries [1]
   Efficiency of blended learning of calculus content during the Covid19 crisis [1]
   Eko-sertifikacija proizvoda i ekoloski sistem menadzmenta - ekonomski izazov i investicija u održivu ekonomiju znanja [1]
   Ekodestinacije u funkciji održivog razvoja turizma [1]
   Ekološka odgovornost u hotelijerstvu [1]
   Ekološke takse u zemljama EU i regionu Zapadnog Balkana - uporedna analiza [1]
   Ekološki aspekti rada termoenergetskih postrojenja u Novom Sadu-aerozagađenje [1]
   Ekološki porezi kao instrument politike održivog razvoja - komparacija stanja u Srbiji i primene ekološke poreske reforme u zemljama članicama EU [1]
   Ekološko-biohemijska proučavanja varijabilnosti autohtonih vrsta gljiva iz roda Trichoderma u različitim tipovima zemljišta [1]
   Ekonomska bezbednost kao funkcija korporativne bezbednosti iz ugla stejkholdera [1]
   Ekonomski aspekti pandemije COVID-19: slučaj Republike Srbije [1]
   Ekonomski pokazatelji gajenja heljde sa aspekta održivog razvoja [1]
   Ekonomsko-ekološki due diligence kroz prizmu eksploatacije neobnovljivih izvora energije [1]
   Electrical Characterization of Microbial Fuel Cells-Method and Preliminary Results [1]
   Electricity Prices and Consumer Behavior, Case Study Serbia-Randomized Control Trials Method [1]
   Electricity prices and energy intensity in Europe [1]
   Emergency situations caused by bioterrorist acts and large pandemics in the mirror of the covid-19 pandemic [1]
   Emisija toksičnih komponenti kao faktor izbora najbolje opcije za upravljanje otpadom primenom koncepta ocenjivanja životnog ciklusa [1]
   Emission of toxic components as a factor of the best practice options for waste management: Application of life cycle assessment [1]