xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Quality management of vertical marketing cooperation in relationships with customers [1]
   Quality of gourmand products and services and modern trends in restaurant industry [1]
   Quality of service in banks by applying the mystery shopping technique [1]
   R&D Product Development KPIs and Performance of Companies in Serbia [1]
   Računovodstvo - primaran izvor informacija za efikasno upravljanje preduzećem [1]
   Railway transportation as a source of soil pollution [1]
   Raman Spectroscopy as a Tool to Study Genotype-Species Dependence of Tomato-Trichoderma Interaction Effects on Seed Germination [1]
   Razvoj Binarnog Modela Upravljanja Fondovima Rizičnog Kapitala u Funkciji Optimiziranja Poslovne Efikasnosti Preduzetničke Organizacije [1]
   Razvoj i primena ARCH i GARCH modela u funkciji optimizacije strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju [1]
   Razvoj inovativne metodologije utvrđivanja kriterijuma za ekološko označavanje građevinskih proizvoda na bazi pečene gline u Republici Srbiji [1]
   Razvoj inovativnosti i konkurentnosti malih preduzeća komparativna analiza poslovne prakse Republike Srbije i Bosne i Hercegovine [1]
   Razvoj modela potencijalne distribucije vrsta pomoću metoda mašinskog učenja [1]
   Razvoj vinskog turizma Sremskih Karlovaca i integracija u regionalnu turističku ponudu [1]
   Razvojne tendencije turističkih agencija uzrokovane kvalitativnim promenama na strani tražnje [1]
   Razvojni pravci turizma uz podršku fondova Evropske unije - šansa za privredni oporavak Vojvodine [1]
   Reforma javnog sektora Republike Srbije - pravci, trendovi, izazovi [1]
   Relationship marketing: The role and importance of small and medium enterprises [1]
   Removal of pesticides from water using zeolites [1]
   Renewable Energy and Socio-economic Development in the European Union [1]
   Reporting on environmental aspects of companies' business operations as a part of sustainability reporting [1]