РЕДУН је дигитални репозиторијум ЕДУКОНС Универзитета. РЕДУН омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе на овој институцији.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science.

Упутство за кориснике

Више